Dobrovolný výzkum Fakulty sportovních studií na téma oddílové příspěvky za sport dětí

Vážení rodiče dětí v hokejové, klubu,

v rámci výzkumu, který probíhá na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, bychom Vás rádi požádali o spolupráci s vyplněním krátkého dotazníku rodičů hráčů a hráček ve Vašem klubu. Jeho cílem je zjištění ochoty platit oddílové příspěvky za sport dětí a mládeže ve vybraných kolektivních sportech.

DOTAZNÍK, JEHOŽ VYPLNĚNÍ ZABERE CCA 10 MINUT, NALEZNETE ZDE https://forms.gle/TnjEYSogKDYyNkPZ6.

Veškeré informace získané pomocí dotazníku zůstanou zcela anonymní, po ukončení výzkumu budou získané výsledky prezentovány.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Ochota platit oddílové členské příspěvky za sport dětí a mládeže

V rámci výzkumu v oblasti ekonomie sportu, který probíhá na Katedře managementu sportu a společenských věd, byl odstartován projekt, věnující se ekonomickému konceptu ochoty platit (willingness to pay) v prostředí sportu dětí a mládeže.

29. 11. 2022 Martin Vyroubal

V současné době vysoké hladiny inflace a zvyšujících se životních nákladů vyvstává i řada otázek, jak ovlivní všechny tyto faktory prostředky domácností směřující směrem ke sportovním aktivitám, konkrétně do největších sportovních odvětví v kolektivních sportech u nás. Předlohou pro provedení výzkumu podobného zaměření nám bylo šetření, které proběhlo v Německu již v roce 2011 (Wicker, 2011). Téma se stává velmi aktuálním i z důvodu zmapování situace v klubech v jednotlivých sportech, kdy spousta z nich řeší růst nákladů spojený s nárůstem cen energií, a jsou nuceny řešit příjmovou stranu jejich rozpočtů pro pokrytí nákladů na provoz klubu.

Financování sportu v České republice podléhá neustálé debatě, nicméně téměř veškerá pozornost je směřována k financování sportu z veřejných rozpočtů (viz např. Pavlík, 2013). Naše studie je naopak zaměřena směrem k tuzemským domácnostem a jejich ochotu vynakládat prostředky na sportování dětí a mládeže, což v konečném důsledku je pro mnoho sportovních klubů, i ve velkých sportovních odvětvích s rozsáhlou státní podporou, nenahraditelným zdrojem příjmů.

Cílem tohoto výzkumu je zjistit a porovnat výši oddílových členských příspěvků v kolektivních sportech, konkrétně ve fotbale, ledním hokeji, basketbale, florbale a volejbale. Tým výzkumníků si klade za cíl posbírat dostatečné množství dat ke zjištění výše průměrných členských příspěvků v jednotlivých sportech napříč kluby, a také v rámci ekonomické teorie sestavit model, který porovná skutečné hodnoty aktuálních členských příspěvků s hodnotou příspěvku, kterou by byli ochotni rodiče zaplatit za pravidelnou organizovanou sportovní participaci svých dětí.

Pozadí tohoto výzkumu má potenciál ukázat nejen ekonomická fakta, ale i vnitřní motivace rodičů, kteří své děti k některému z kolektivních sportů přivedli a přiblížit, na kolik je pro ně sport v životech jejich dětí důležitý. Proto výzkumný dotazník obsahuje navazující otázky, které jsou zaměřeny na očekávání rodičů od pravidelné organizované sportovní aktivity, na subjektivní vnímání hodnoty, kterou sportovní klub dětem poskytuje či na dědičný vztah ke sportu v rámci rodiny.

ZDE MŮŽETE VYPLNIT DOTAZNÍK

Previous articleVe středu přišel Mikuláš konečně i na přípravku a pak nadělil uhlí i čtvrťákům
Next articleDevět branek. Mladí hokejisté se v Kroměříži činili, vyhráli Mladší žáci B Uherské Hradiště