Home Klub Členské příspěvky

Členské příspěvky

Výše a splatnost členských příspěvků pro sezónu 2023/2024

Rozpis plateb

Předpisy pro platby budou rozepsány v Klubovém informačním systému (KIS) pro každého hráče/hráčku.

Žádost o registraci do KIS je na stránkách klubu pod odkazem: www.hcuh.cz/novyhrac

Pro obnovu hesla do KIS je k dispozici odkaz na stránkách klubu zde : www.hcuh.cz/heslo

Po úhradě je v KIS ke stažení potvrzení o platbě – k doložení pro zdravotní pojišťovny apod.

Úhrada plateb

Platby je možné uhradit na bankovní účet HC Uherské Hradiště, z. s.  č.: 5614100287/0100.
Variabilní symbol: Rodné číslo člena (hráče/hráčky)

V případě jednorázové úhrady za celou sezónu – proveďte platební příkaz na bankovní účet viz QR kód a jako variabilní symbol napište rodné číslo dítěte. V KISu pak bude ke stáhnutí tato platba jako jedno potvrzení úhrady.

Členské příspěvky

KategorieVýše platbySplátkySplatnost
Ročník 2003 a starší500 Kč/sez.do 31.12.2023
Ročníky 2006, 2005, 2004500 Kč/sez.do 31.12.2023
Dorost 2009, 2008, 200710.000 Kč/sez.8 splátek × 1250 Kčdo 20. v měsící
SŽ (roč. 2011, 2010)10.000 Kč/sez.8 splátek × 1250 Kčdo 20. v měsící
MŽ (roč. 2013, 2012)10.000 Kč/sez.8 splátek × 1250 Kčdo 20. v měsící
4. tř (roč. 2014)8.000 Kč/sez.8 splátek × 1000 Kčdo 20. v měsící
3. tř (roč. 2015)7.000 Kč/sez.8 splátek × 875 Kčdo 20. v měsící
2. tř (roč. 2016)6.000 Kč/sez.8 splátek × 750 Kčdo 20. v měsící
Přípravka pokročilejší
(ročník 2017 a mladší),
KRAJNÍ PÁSMA, s trenéry
500 Kč/měs.
ve 3 splátkách
1500 Kč do 20.09.2023
1000 Kč do 20.11.2023
1000 Kč do 20.01.2024
Přípravka nejmenší,
(ročník 2017 a mladší),
STŘEDNÍ PÁSMO
400 Kč/měs.měsíčně
Golmani1000 Kč Kčdo 31.08.2023
Slevy
Hráči ZŠ Sportovnísleva 1000 Kč
Mladší sourozencisleva 50 %