Home Klub Členské příspěvky

Členské příspěvky

Upozornění k placení členských příspěvků!

Platby z důvodu přerušení sezóny pozastavte!

Další postup bude vyhodnocen až v době pokračování sportovní činnosti.
Hříšníci v nedoplatcích 1/2 členských příspěvků (splatnost byla 30.9.2020) mohou platit na klubový účet 5614100287/0100.
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno hráče a v případě zajmu e-mailovou adresu, na kterou bude platba potvrzena.
Pro potvrzení úhrady pro zdravotní pojišťovnu napište mejl: hcuh@hcuh.cz

Výše a splatnost členských příspěvků

Valná hromada schválila na svém zasedání dne 28. 5. 2020 pro sezónu 2020-2021 výši a termíny splatnosti členských příspěvků.

Úhrada plateb

Platby je možné uhradit na bankovní účet HC Uherské Hradiště, z. s.  č.: 5614100287/0100 nebo hotově u sekretáře klubu. Kategorie přípravky může uhradit hotově i u vedoucího přípravek.

Zpráva pro příjemce: Jméno hráče a v případě zajmu e-mailová adresa, na kterou bude platba potvrzena.

Splatnost členských příspěvků

  1. Pro nejmladší přípravky, ročníky 2014 a mladší, jsou splátky měsíční v průběhu celé sezóny od září 2020 do března 2021
  2. Pro ročníky 2013 a starší jsou dvě splátky
    1/2  do 30.9.2020
    2/2  do 30.11.2020

Slevy

  1. Brankáři 50%
  2. Mladší sourozenec 50%
  3. Člen navštěvující ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti 1000 Kč

Rozpis plateb

KategorieVýše platbySplatnost
Přípravka (2014 a mladší)400 Kč / měsíčnězáří až březen
Ročník 20133.500 Kč / sezonu1/2  do 30.9.2020
2/2  do 30.11.2020
Ročník 20124.000 Kč / sezonu1/2  do 30.9.2020
2/2  do 30.11.2020
Ročník 20115.500 Kč / sezonu1/2  do 30.9.2020
2/2  do 30.11.2020
Ročník 20105.500 Kč / sezonu1/2  do 30.9.2020
2/2  do 30.11.2020
Ročník 2009, 20087.000 Kč / sezonu1/2  do 30.9.2020
2/2  do 30.11.2020
Ročník 2007, 20067.000 Kč / sezonu1/2  do 30.9.2020
2/2  do 30.11.2020
Ročník 2005, 20047.000 Kč / sezonu1/2  do 30.9.2020
2/2  do 30.11.2020
Ročník 2003 až 20016.000 Kč / sezonu1/2  do 30.9.2020
2/2  do 30.11.2020
Ročník 2000 a starší500 Kč / sezonu
Trenéři a ostatní členové500 Kč / sezonu