Lékařské prohlídky hráčů ledního hokeje

Minimální obsah povinných lékařských prohlídek u hráčů ledního hokeje v soutěžích řízených ČSLH

Změna od 29.08.2023

Podstoupení uvedených vyšetření, která v praxi musel provádět výhradně sportovní lékař, je v dalším již výhradně na uvážení zákonných zástupců příslušných hráčů.

Pro účely zařazení hráčů do tréninkového a zápasového procesu bude postačovat lékařské potvrzení vystavené registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost – se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej.

Od sezóny 2023-2024  oproti dosavadnímu stavu u hráčů nebudou vyžadovány:

– standardní klidové elektrokardiografické vyšetření,
zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve

Pravidelná lékařská prohlídka ne starší 12 měsíců je nutností – se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej.

V případě neuložení správné prohlídky v KISu, je klub povinen neumožnit hráči trénovat či hrát!

Legislativa

– pravidelné lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb. (po dobu účasti hráče v tréninkovém procesu či utkáních klubu), případně

– mimořádné lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. § 6 vyhlášky č. 391/2013 Sb. (v případech uvedených v ust. § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 391/2013 Sb.);

Previous articleSchválené hrací systémy soutěží ČSLH žákovských kategorií
Next articleIn-line sezóna začíná