Školení trenérů licence C+mládež 20-23.8. v Ostrohu

TMK Zlínského KVV ČSLH ve spolupráci s TMK Jihomoravského kraje organizuje „Školení trenérů licence C+mládež”, které se bude konat v termínu 20. – 23.08.2020 v Uherském Ostrohu.

V příloze formulář návratky na školení, každý zájemce ji vyplní a zašle zpět na sekretariát Zlínského KVV ČSLH.

Uzávěrka přihlášek a doručení návratek je nejpozději do 13.08.2020 (v případě naplnění kapacity 35 – 40 míst budou upřednostněni uchazeči, dle data zaslání formuláře).

Prezence všech účastníků proběhne ve čtvrtek 20. srpna 2020 od 15:00 – 15.30 hodin na ZS v Uherském Ostrohu, ukončení je plánováno na neděli 23. srpna 2020 v odpoledních hodinách (cca 15:00 hod).

Součástí školení jsou přednášky ze základů anatomie, fyziologie, pedagogiky, teorie sportovního tréninku a přípravy mládeže, herních činností a kombinací, organizace hry, základu pravidel ledního hokeje a SDŘ. Účastníci absolvují i praktickou část na ledě.

Každý z účastníků semináře trenérů licence „C+mládež“ musí umět bruslit a dostaví se s kompletní hokejovou výstrojí!

Absolvováním školení a přiznáním licence „C+mládež“ opravňuje k vykonávání trenérské činnosti dle směrnice ČSLH o trenérských licencích (www.cslh.cz ). Absolventi, kteří se aktivně zapojí do činnosti, mohou být kluby, během následujících dvou let, navrženi na seminář vyšších licenčních tříd opravňující vedení mužstva vyšších věkových kategorií a soutěží.

Na školení bude zajištěno stravování (obědy a večeře).

Náklady na stravování, pronájem ledu a učeben, organizační a lektorské zajištění je z části hrazeno Zlínským KVV ČSLH.

Každý účastník školení trenérů licence „C+ mládež“ hradí účastnický poplatek ve výši 3.300,- Kč. Součástí účastnického poplatku je částka 200,- Kč za vydání licence (průkaz trenéra).

Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem na účet Zlínského KVV ČSLH
2080000914/6800, VS 2006,
do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno

Svou účast potvrďte vyplněním návratky a zasláním
na adresu: KVV ČSLH Zlín, Březnická 4068, 760 01 Zlín,
nejpozději do 13.08.2020.

Z kapacitních důvodů je maximální počet zájemců stanoven na 35 účastníků. Každý Klub má nárok na 5 míst pro své trenéry. Pokud Klub nenaplní tento počet je možno zbývající místa doplnit zájemci z jiného Klubu, který má více jak 5 uchazečů. Konečný seznam uchazečů bude vypracován ihned po vrácení potvrzujících návratek, které uchazeči budou zasílat na sekretariat Zlínského KVV ČSLH a uhrazení účastnického poplatku.
V případě, že počet zájemců bude nižší než 15 účastníků, kurz bude zrušen a přesunut na začátek sezóny 2020/2021.

Ubytování pro zájemce si zajišťuje a hradí každý individuálně a je předjednáno:
Apartmány Přízamčí, Uherský Ostroh, www.ostrozsko.cz
Penzion RELAX21 , Uherský Ostroh, www.relax21.cz
Hotel u Racka , Ostrožská Nová Ves (4 km z UO), www.uracka.cz
V případě potřeby zajištění ubytování kontaktujte přímo Provozovatele, nebo :
Bronislav Zápařka – tel.608 144 414, e-mail: hokejostroh@seznam.cz

Previous articleLetní kemp pro hráče ročníku 2010, 2011 v Blansku
Next articleDoškolovací seminář pro trenéry licencí A, B a C+mládež 22.8.