Pozvánka na Valnou hromadu

Pozvánka na Valnou hromadu

Výkonný výbor HC Uherské Hradiště, z. s.
se sídlem Na rybníku 1057, Uherské Hradiště, PSČ 686 01,
IČ: 60370238, Spisová značka: L 4791 vedená u Krajského soudu v Brně

svolává k zasedání 23. Valnou hromadu (dále jen VH)

Místo: Základní škola Sportovní 777, 686 01 Uherské Hradiště

Termín: středa 29.4.2015 od 17:00 h.

 1. Zahájení
 2. Volba přesedajícího VH
 3. Schválení programu VH
 4. Schválení jednacího řádu
 5. Volba mandátní komise
 6. Zpráva o činnosti – hospodářská oblast
 7. Zpráva o činnosti – sportovní oblast
 8. Návrh na změnu způsobu organizace a vedení klubu. Prezentace představy, rozpočtu a další kroků chodu klubu pro další období. Součástí jsou i legislativní změny stanov tak, aby byly v souladu s těmito změnami a vyhovovaly rozhodnutí VH.
 9. Volba vedení klubu
 10. Návrh na výši členských příspěvků a jejich splatnosti
 11. Návrh rozpočtu na sezonu 2015-2016
 12. Delegace pravomocí valné hromady na výbor – pro zrušení HOKEJOVÝ KLUB UH – muži, s.r.o.
 13. Diskuze

 

 

Za výkonný výbor
Miroslav Stavjaňa

V Uherském Hradišti 15.4.2015

Previous articleMezinárodní turnaj dorostu v Břeclavi – nové fotky
Next articleValná hromada hodnotila sezonu