Pozvánka na valnou hromadu

Výkonný výbor HC Uherské Hradiště, z. s., se sídlem Na Rybníku 1057, Uherské Hradiště,

PSČ 686 01, IČ: 60370238, spisová značka: L 4791 vedená u Krajského soudu v Brně

svolává k zasedání 28. Valnou hromadu

Místo: Zimní stadion, Na Rybníku 1057, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

Termín: čtvrtek 28.05.2020 v 18:00 hod.

Program

 1. Zahájení
 2. Volba přesedajícího valné hromady
 3. Volba mandátové komise
 4. Schválení programu valné hromady
 5. Zpráva o činnosti – hospodářská oblast
 6. Zpráva o činnosti – sportovní oblast
 7. Volba Výkonného výboru
 8. Volba Kontrolní komise
 9. Schválení výše a splatnosti členských příspěvků
 10. Schválení rozpočtu
 11. Diskuze
 12. Schválení usnesení
 13. Závěr

Za výkonný výbor
Bc. Miroslav Stavjaňa, předseda

 

V Uherském Hradišti dne 13.05.2020

Previous articleReprezentační duel fanoušků
Next articleSeminář na téma Rodiče a talent – 4.6. od 17:00 na youtube