Jménem klubu HC Uherské Hradiště

Už po nástupu nového sportovního šéfa klubu jsme apelovali na slušné chování všech svých hráčů a hráček v jednotlivých kategoriích, což bereme jako samozřejmost a neměli bychom to dětem zdůrazňovat každý den. Pozdravit každého dospělého v okruhu zimního stadionu bereme jako důkaz slušného vychování. 

V posledních týdnech pozorujeme velké zhoršení chování a vystupování dětí nejen kolem zimního stadionu, ale taktéž při tréninku. Mají problémy s disciplínou a dodržováním příkazů a pravidel u některých kategorií. Zejména tomu tak je u hráčů ročníku 2011, jejichž velká část nechodí včas na tréninky. Nerespektují pokyny trenérů, ani sebe navzájem, jsou k sobě vulgární a navzájem se shazují. Když jim trenéři dávají pokyny, měly by dávat pozor a chtít se učit, místo toho neustále konverzují mezi sebou, aniž by jim to vůbec přišlo nějak nevhodné. Taktéž chození za školu s výmluvou, že jdu na trénink, na kterém se neobjevím. Dále neúčast na tréninku bez jakékoliv omluvy nebo s falešnými výmluvami.

To co se dělo na turnaji v Brně, i za přítomnosti rodičů hráčů, který se to týká, byla poslední kapka trpělivosti klubu HC Uherské Hradiště, k těmto za nás nepřijatelným projevům! 

Poté co jsme učinili razantní kroky k nápravě nevhodného chování opětovně dva ze čtyř hlavních viníků pokračují v nedisciplinovaném chování. Tím degradují tréninky i ostatním a místo abychom trénovali tak, jak se má, učíme děti slušnému chování. Ti, kterých se to nejvíce týká, se v tomto prohlášení zcelajistě najdou. Pevně věříme v okamžitou nápravu.

Co se týká chování na zimním stadionu (nejen domácím), množí se stížnosti na ničení majetku klubu, od dveří přes světla po hasící zařízení. Jestli se někomu toto chování zdá normální, tak nám opravdu ne.

Závěrem této zprávy se vedení klubu s trenéry rozhoduje pro tyto změny:

  1. Hráči/hráčce, který/á nedodá žádnou omluvu pro neúčast na jednom nebo vícero trénincích, nebude povoleno nastoupit do utkání v nejbližším víkendu.
  2. Hráč/hráčka, který/á nebude dodržovat stanovené termíny a pravidla chování a kabiny, bude suspendován z tréninků a utkání do doby, než své chování napraví, stejně tak to platí s poškozením majetku, dokud nebude daná věc opravena/vyměněna za novou.
  3. Hráč/hráčka, který/á bude vulgární na kohokoliv na zimním stadioně, nebo nebude dodržovat pravidla slušného chování, které byly sděleny trenéry, bude následně adekvátně potrestán.
  4. Se ZAKAZUJE VŠEM RODIČŮM (s výjimkou vedoucích družstev) vstup do chodby u šaten i do prostoru střídaček před nebo v průběhu utkání. 

 

Pokud kdokoliv nebude respektovat a dodržovat dané pravidla bude z klubu vyloučen. 

S pozdravem

šéftrenér mládeže HC Uherské Hradiště

Roman Čechmánek

Previous articleBudoucí hokejové hvězdy ve výcviku
Next articleA tým mužů otevírá novou sezonu v Krajské Lize