Desatero pro hokej

Desatero pro český hokej

Sportovní úsek ČSLH a jeho reprezentační trenéři výběrů U16 až U20 předkládá trenérům, manažerům a hráčům klubů zásadní materiál, kterému je třeba v této sezoně věnovat zvýšenou pozornost tak, aby se zkvalitnila práce s mládeží na všech úrovních.

Zformulovali jsme deset hlavních oblastí, které je nezbytné bezprostředně realizovat v každodenním procesu přípravy mladých hráčů. Důležité je, aby si uvedené body všichni trenéři, manažeři, hráči a rodiče vzali za své. Důvěra, ale i kontrola jsou klíčem k úspěchu. Svazoví trenéři, regionální trenéři SCM a trenéři mládežnických reprezentací budou pravidelně navštěvovat jednotlivé kluby a budou důrazně vyžadovat plnění jednotlivých bodů.

Podobný model zavedli před 10 lety Švédové, stejně tak postupují i v Kanadě a USA. A mají jednoznačně pozitivní zkušenosti i vykazují vynikající výsledky. Česká verze má za úkol dostat náš hokej zpět do světové mládežnické špičky a vést k úspěchu. Jestliže máme dostat do hráčů prvky současného mezinárodního hokeje, je na místě je neustále zdůrazňovat, hovořit a diskutovat o nich a především pak v praxi uvedené činnosti průběžně opakovat, procvičovat a drilovat. Důležitá je kvalita tréninku a aktivní, pozitivní způsob vedení hráčů v utkání.

Desatero pro ténink a hru:

  • 1. Etika, vzdělání (škola) a ostatní povinnosti
  • 2. Individuální trénink techniky – excelentnost provedení, detaily
  • 3. Strukturovaný hokej – propracovaná taktika
  • 4. Intenzita – trénink dynamiky,výbušnosti, specifické kondiční bruslení
  • 5. Transition. Přechod z obrany do útoku – rychlost, včasnost, aktivní zapojení obránce. Přechod z útoku do obrany – okamžitý boj o znovuzískání kotouče, aktivní napadání všech pěti hráčů, tlak na kotouč – „gap“, rozhodné „NE“ systému 1-2-2 u kategorií MD a žáků
  • 6. Střelba, tlak do brány (clonění, dorážení)
  • 7. Koučink – výchova individualit, nechat hráče tvořit
  • 8. Komunikace
  • 9. Celoroční kondice – každodenní trénink mimo led i během hlavní sezóny
  • 10.Fauly holí

Co desatero obnáší?

V první řadě zmiňujeme etiku, nutnost si plnit školní povinnosti a jiné úkoly spojené s rodinou, či úkoly v každodenním životě . Při komplexní výchově mladého hokejisty je zásadní právě toto oblastí začít. Kdo neví, co je etika, kdo nemá respekt byť k základnímu vzdělání, má všeobecně tendenci šidit i hokej.

Pokyn pro trenéry mládežnických týmů se týká všech herních cvičení včetněindividuálního nácviku techniky. Je třeba pracovat v užší skupině a desetkrát či stokrát opakovat jednu situaci, organizovat individuální tréninky, zaměřené na zdokonalení techniky bruslení, techniky hole, střelby,blokování střel apod. Je třeba mít čas a prostor na korekce. Jen tak lze danou činnost zautomatizovat, zafixovat a provádět ji přesně.. Na takto specializovaném tréninku (většinou v ranních či dopoledních hodinách) musíme zajistit dostatečný počet trenérů na ledě. Stejně tak hráči mohou doma rozvíjet individuální techniku, například – techniku hole a dribling mimo led.

Strukturovaný hokej. V žákovských kategoriích upřednostňujeme trénink dovedností. Od dorosteneckého věku musíme začít hráče takticky instruovat a do detailu vysvětlovat systém, dbát na jeho dodržování a situace opakovat. Každý trenér musí mít do detailu propracovanou filozofii hry svého mužstva. U hráčů musíme vybudovat návyk sledování jednotlivých herních situací na videu. Každý hráč musí přesně vědět, jak se má v jednotlivých situacích chovat. To, že se od dorostenecké kategorie začínáme více věnovat systematice však nevylučuje nutnost se stále věnovat rozvoji individuálních dovedností.

Intenzita – trénink výbušnosti, dynamiky, bruslení. Na mezinárodní scéně jsme pomalejší. Chybí nám agresivita, výbušnost, dravost. V tréninku je třeba dbát na intenzitu, volit kratší zatížení a odpovídající odpočinek. Aerobně-vytrvalostní dávkování jen hráče zpomaluje a mají tendenci pracovat v jednom tempu bez zrychlení, akcelerace. Vedlejším produktem tréninku dovedností v maximální rychlosti je kondice. Specifická kondice však musí být nedílnou součástí každého tréninku, především se jedná o kondiční bruslení v průběhu i na závěr tréninku. Každý trénink na ledě musí obsahovat intenzivní, náročná cvičení, která bolí!

Transition. Pro tento termín jsou charakteristickými prvky aktivita, včasnost, překvapivost a transition je vždy přítomná u nácviků kombinací a systémů. Rychlý přechod z obrany do útoku a nebo okamžitý agresivní forčekink se snahou o rychlé znovuzískání kotoučem po jeho ztrátě je jedním z hlavních atributů dnešního hokeje. Musíme od hráčů v tréninku a ve hře vyžadovat aktivní „gap“, to znamená těsný odstup od hráče, tak, aby měl soupeř co nejmenší manévrovací prostor. Pro pasivní obranné rozestavení ve SP 1-2-2 dnes v mládežnickém hokeji v celém světě, především pak v zámoří, není prostor a týmy, které se nepřizpůsobí, nemají šanci na úspěch. Našim hráčům musí trenéři vtisknout aktivní myšlení a rychlý přístup po celé ploše hřiště. V tréninku i v zápase hráče podpořit ve snaze po agresivním napadání a netrestat je, když někde „propadnou“. Současně pak trénovat správný „angling“ při forčekinku, tzn.aktivní vytlačování hráče s kotoučem do stran či přehuštěného prostoru.

Střelba a tlak do brány. Většina našich mladých reprezentantů upřednostňuje přihrávku, končí v rozích Důležitá je akce směrem k brance, ať z rychlého protiútoku, tak z rotace v útočném pásmu. Musíme hráče nutit k časté střelbě, poté pak ke clonění a dorážení. Dva hráči „do gólu“ je v současnosti nutnost, umocněno včasnou a pohotovou střelou obránce od modré čáry. Každé tréninkové cvičení lze zorganizovat tak, aby jeden clonící a druhý dorážející hráč byli již při samotném náběhu cvičení v uvedeném prostoru před brankou a obránce střílel pod tlakem. Tlak do brány, orientace v prostoru před brankou a včasné dorážení je návyk.

Koučink. Trenéři musí víc dbát na to, aby nechali hráče hrát a tvořit a dávali prostor pro vyniknutí individualit. U dobrého střelce rozvíjet jeho přednost, věnovat střelbě prostor v tréninku a pozitivně hodnotit i jeho snahu zakončovat v utkání. Tvořivému hráči naopak nevytýkat přihrávku. U obránců podporovat herní řešení situací, především při založení útoku pod tlakem. Nenechat je, aby se jen zbavili kotouče, ale nacházeli různé kombinační nebo individuální varianty řešení .Obránce by měl aktivně podporovat útok a zapojit se do zakončení jako hráč v tandemu při rychlém protiútoku, nebo se zapojil do rotace v pásmu útočném. Velice důležité je „nepředělávat“ hráče a jen odstraňovat jejich nedostatky. Tím nepřímo produkujeme množství dobrých či průměrných jedinců, kteří zvládnou na slušné úrovni všechny dovednosti, ale nevynikají ani v jediné.

Stejně tak za důležité považujeme oblast komunikace. Hráči se musí naučit na ledě si navzájem pomoci křiknutím či jinou signalizací. Schopnost komunikovat se spoluhráčem především při hře na zhuštěném prostoru a v časové tísni usnadní zvládnutí mnohých složitých herních situací a optimálně je vyřešit.

Celoroční příprava mimo led, kondice,dynamická rozcvička, kompenzační cvičení, strečink. To vše je u nás velmi často zanedbáváno či úplně opomíjeno v momentě, kdy začne hlavní období a nebo, když se přestane v sezoně dařit. Tréninku mimo led v hlavním období, stejně tak, jako v zahraničí, musíme věnovat maximální pozornost. Přípravu před a nebo po tréninku (utkání) organizovat týmově, po skupinách nebo individuálně. Hráči si bez problému na souběžnou denní přípravu na ledě a mimo led zvyknou a výkonnost všech jednotlivých hráčů i mužstev půjde jednoznačně nahoru. Nehledejte výmluvu v únavě. Trénink musí bolet!

Nutné je pracovat na odstraňování nedovolené hry holí. Především fauly holí, jako je hákování a sekání jsou rozhodčími přísně trestány na všech mezinárodních turnajích a my se musíme rychle přizpůsobit. Každý den by trenéři měli dbát na to, aby hráči hokejku k faulům nepoužívali a sami je na to upozorňovali a ne, aby negovali či zpochybňovali před hráči jakékoli rozhodnutí rozhodčích. NHL je jasný příklad, kde se nic takového netoleruje a technické hře to jednoznačně prospívá.

Autor: Slavomír Lener

Previous articleDomácí úkoly pro obránce
Next articlePro rodiče nejmenších…