Vysvětlení nových pravidel pro roky 2018-2022

Začátek nové sezony se blíží a s ním vstupují v platnost i nová Pravidla ledního hokeje 2018 – 2022, jejichž součástí je řada změn. Níže naleznete podrobné vysvětlení pěti nejdiskutovanějších aplikací nových pravidel a jejich použití na příkladných videích

 
1. Pravidla 40 – OBLEČENÍ / HRÁČ V POLI a Pravidlo 129 – ZDRŽOVÁNÍ HRY / ÚPRAVA VÝSTROJE

Popis pravidla 40: Dresy musí být přetaženy zcela přes kalhoty a upevněny ke kalhotám upínacími pásky, vždy když je to možné.

Popis pravidla 129: Podle Pravidla 129 se nově po předchozím varování ukládá menší trest hráči, pokud nenosí ochrannou výstroj zcela pod oblečením nebo nemá dres zcela přes kalhoty.

Příklad správně upravených hráčů

Příklad špatně upravených hráčů

Příklad nastaveného standartu pro úpravu výstroje v jiné zahraniční soutěži

Příklad správně uloženého trestu za nedovolenou výstroj po předchozím varování týmu

Obrázek povinného doplňku výstroje (dresu)

Smysl uplatňování striktního postupu rozhodčích v přípravných utkáních:

 • aplikace normálně uplatňovaného výkladu IIHF, který je ve světě běžně uplatňován
 • informování týmů v dostatečném časovém předstihu pro případné zajištění odpovídající výstroje dle Pravidla 40 vi.
 • striktním postupem v přípravných utkáních pomoci tomu, že dle uvedených pravidel budou v regulérní soutěži ukládány tresty již pouze nezodpovědným jednotlivců a v ojedinělých případech

2. Pravidlo 88 – STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ BĚHEM HRY

Popis pravidla 88: Pokud v průběhu střídání hráčů během hry hráč přicházející na led nebo hráč odcházející z ledu hraje pukem, vyvolá kontakt se soupeřem, nebo se zapojí do hry (včetně získání územní výhody nebo přečíslení), i když jak odcházející, tak přicházející hráč je na ledě v zóně 1,5 metru, bude uložen trest za příliš mnoho hráčů.

Příklad nepovoleného využití územní výhody a přečíslení

Popis možného chování hráče při střídání

V případě předmětného video klipu může střídající hráč naskočit na led, ale nesmí se zapojit do hry tím způsobem, že získá územní výhodu nebo přečíslení. Znamená to, že nerozhodoval momentální počet hráčů na ledě (zde nedošlo k žádnému porušení pravidel), ale výhradně fakt, že hráč naskočil při střídání za obránce a získal územní výhodu.

Pokud by ale tento hráč střídal stejným způsobem a následně se vrátil do svého obranného pásma anebo například vyčkal, až možnost přečíslení pomine, podobně jako to dělají hráči v tom případě, kdy při střídání nehrají puk, jednalo by se o zcela legální postup.

3. Pravidlo 153 – POZDNÍ DOHRÁNÍ

Popis pravidla 153: Pozdní dohrání představuje nedovolený bodyček na hráče v poli, který je ve zranitelné pozici, protože již nemá puk pod kontrolou, ani v držení. Hráč v poli, který není v bezprostřední blízkosti protihráče majícího puk pod kontrolou nebo v držení, a přesto ho opožděně dohraje, bude uložen trest.

Bezprostřední blízkost je určena dvěma způsoby:

 • 1) délka natažené ruky s hokejkou
 • 2) časová prodleva max. 0,5 vteřin
  pozn.: pro uložení trestu postačuje porušení jedné z podmínek

Příklady pro uložení menšího trestu (2 minuty)

Příklady pro uložení většího trestu a osobního trestu do konce utkání

Oficiální signál pro nový přestupek Pozdní dohrání

Účelem Pravidla 153 je:

 • zvýšit bezpečnost hráčů
 • zajistit více respektu od hráče provádějícího bodyček vůči jeho protihráči
 • zdůraznění účelu bodyčeku v ledním hokeji, kterým má být oddělení protihráče od puku a ne jeho zastrašení nebo ztrestání

4. Pravidlo 167 – PODRÁŽENÍ

Popis pravidla 167: Hráč použije svoji hůl, brusli, nohu nebo ruku, aby soupeři způsobil ztrátu rovnováhy nebo pád.

 • 1) hráči, který podráží protihráče jakýmkoli způsobem, bude uložen menší trest
 • 2) hráči, který stíhá protihráče majícího puk v držení, a skočí po ledě, nejdříve vyklepne puk svojí holí a následně způsobí, že hráč upadne, trest za podrážení bude přesto uložen (ale trestné střílení nebude nařízeno)

Příklady pro uložení menšího trestu a nenařízení trestného střílení dle nové aplikace pravidel

Účelem Pravidla 167 je:

 • Zvýšení bezpečnosti hráčů a zamezení nebezpečným pádům při vysoké rychlosti

5. Pravidlo 221 – PŘIKRYTÍ PUKU MIMO BRANKOVIŠTĚ / BRANKÁŘ

Popis pravidla 221: Brankáři není dovoleno padnout na puk, aby způsobil přerušení hry v situacích, kdy je jeho tělo mimo brankoviště. Brankáři, který padne na puk nebo sebere puk na tělo v prostoru mezi brankovou čárou a vymezujícími značkami, bude uložen menší trest, s výjimkou, že nemohl holí puk bezpečně zahrát a je právě atakován protihráčem.

Popis zón, kde brankář smí a nesmí za určitých podmínek přikrýt puk

Příklady pro uložení menšího trestu pro brankáře

Příklady povolené hry brankáře

Příklad situace, kdy jeden brankář (bílý) postupuje správně, a druhý (červený) chybně

Účelem tohoto pravidla je:

 • podpořit plynulost hry, případně pak trestat zbytečná přerušení způsobená přikrytím puku brankářem
 • druhotným efektem Pravidla 221 bude zlepšení dovedností při hraní holí u brankářů a to již od mládežnických kategorií

Brankářům by v žádném případě nemělo být zasahováno do jejich možností hájit branku a provádět veškeré zákroky, které jsou spojeny s tím, aby neobdrželi gól. Zákroky mimo brankoviště, jejichž účelem je pouze přerušení hry, by měly být dle pravidla 221 ii. trestány menším trestem.

Zdroj: ceskyhokej.org

Previous articleVelká jízda začíná prvním krokem! Pátý Týden hokeje se blíží
Next articleNaši odchovanci se sešli v 1. kole Extraligy juniorů