Změna hokejových pravidel

Od letošní sezony pojede v období 2014-2018 hokejové hnutí podle pozměněných pravidel. Budeme je zde postupně vysvětlovat.

Ale to nejzásadnější poznají hokejoví znalci na první pohled – modré čáry se posunuly směrem do středu hrací plochy. Krajní třetiny se tak zvětšily o nečekaně velký manévrovací prostor, což bude výhoda hlavně pro útočící hráče.

Potřeba a světový nedostatek dobrých obránců se tím opět zvyšuje. Mj. hráčům doporučujeme, aby trénovali střelbu na bránu i na suchu – stačí deska, hokejka, puky a tvrdá zeď. Od modré čáry to je k bráně teď už hodně daleko.


Podstatou změny je zvětšení krajních pásem hřiště, kde dochází k prodloužení vzdálenosti na 22,86 m (měří se k ose modré čáry). Uvedená vzdálenost je fixní, na stadionech s rozdílnou délkou hřiště se mění pouze délka středního pásma. V nákresu uveden názorný příklad pro hřiště, které je i v Uherském Hradišti, o délce 60 m, kdy délka středního pásma činí 14,3 m.

Současně s tím dochází k posunu bodů pro vhazování ve středním pásmu, jejichž umístění je ve vzdálenosti 1,5 m od osy modré čáry po střed bodu pro vhazování.

Vyznačení všech čar je dle aktualizovaných pravidel ledního hokeje možné pouze do horní úrovně okopové hrany, tudíž není nutné mít vyznačenou příslušnou čáru i na hrazení (neomezuje nasmlouvaný sponzoring).

Další, zejména herní, změny pravidel ledního hokeje budou zveřejněny po vydání závazného textu ze strany IIHF.