Valná hromada provedla změny!

Valná hromada klubu dala výkonnému výboru důvěru k tomu, aby v nastávající sezóně zvládl ekonomickou stabilizaci a pozvedl i sportovní stránku. Chce to jen jediné - poctivou prací a s důvěrou rodičů táhnout za jeden provaz!

V pondělí 23.6.2014 proběhla Valná hromada. Součástí programu byla zpráva výkonného výboru, kde p. Vilém Jakeš shrnul činnost provedenou od poslední dubnové valné hromady.

Pro klub bude tato sezóna klíčová. Je potřeba stabilizovat finanční situaci a vytvářet vhodné podmínky pro mladé hokejisty. Tomu odpovídá i nové trenérské obsazení.

Z organizačních i legislativních důvodů, byly výborem předneseny i nové stanovy, které valná hromada po diskuzi a připomínkách členů schválila. Ústředním bodem pro celý hokejový region bude společný projekt s Uherským Ostrohem a Uherským Brodem, který může zajistit pro hokejisty v kategorii mladšího i staršího dorostu a juniorů ligové soutěže.

Širokou diskuzi způsobily členské příspěvky. Výbor se rozhodl podpořit rodiče hokejistů a v rozpočtu navrhl pro žákovské družstva jejich snížení na 6.000 Kč. Kluci navštěvující sportovní třídu budou mít dokonce členský příspěvek ještě o tisícovku nižší. Podrobnější rozpisy pro placení budou vyvěšeny v příštím týdnu.

Nové stanovy obsahují povinnou legislativní změnu názvu klubu na HC Uherské Hradiště, z. s. Změnou je i transparentnost v zastupování pro veřejnost – výbor podle nich bude volit svého přesedu. Ale jako nejdůležitější je změna, které otevírá možnosti pro přímé ovlivňování řízení klubu rodiči. Rodič bude mít, jako právní zástupce svého dítěte, hlasovací právo na valných hromadách klubu. Takovou možnost nemá žádné sportovní sdružení „široko daleko“. Je už jen na zájmu a aktivitě rodičů, jak bude do rozhodování v důležitých otázkách klubu zasahovat. Tuto volbu díky novému výboru od června má.

V kontrolní komisi má jedno místo automaticky zajištěno i město Uherské Hradiště, jako významný partner hokeje.

Valná hromada nově udělila i jedno čestné členství. Čestným členem klubu se stal pan Jaroslav Boček, sportovní a hlavně hokejová legenda, který se aktivně zúčastňuje hokejového dění 52 let!

Počet členů hokejového výboru se na základě stanov zvedl na devět. Obsazeny tak budou rovnoměrně všechny kategorie. Příští týden proběhne volba předsedy a místopřesedů. Další podrobnosti budou zveřejněny už začátkem práznin. Členové výkonného výboru HC Uherské Hradiště, z. s. jsou pánové Vilém Jakeš, Bohuslav Weintritt, Lukáš Kašný, Evžen Slavík, Robert Pochylý, Michal Sladký, Michal Malaska, Milan Valouch a Miroslav Stavjaňa

hockey_puck_black_ice_2560x1600