Upozornění k placení členských příspěvků za loňskou sezonu

Platby z důvodu přerušení sezóny pozastavte!

Další postup bude vyhodnocen na jednání VALNÉ HROMADY (červen 2021).

Hříšníci v nedoplatcích 1/2 členských příspěvků (splatnost byla 30.9.2020) mohou platit na klubový účet 5614100287/0100.
Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno hráče a v případě zajmu e-mailovou adresu, na kterou bude platba potvrzena.
Pro potvrzení úhrady pro zdravotní pojišťovnu napište mejl: hcuh@hcuh.cz