Převrat se nekonal

V pondělí vyšel v tisku článek o dění v našem klubu. Mj. se v něm vyjadřuje bývalý předseda p. Vilém Jakeš. Vzhledem k tomu, že některé informace jsou zavádějící, dovoluji si na něj reagovat a uvést některá fakta.

 

Změna se nekonala

Valná hromada nejdříve odvolala výkonný výbor a pak vybírala ze dvou navržených variant. Varianta výboru ve složení tří osob získala o sedm hlasů více (nikoli „pouze o dva nebo tři hlasy“). Navíc jsme předložili konkrétní a jasné kroky hospodaření a ve sportovní oblasti např. výhody tréninků již od 15 h apod.

 

Dluhy

Závazky našeho klubu ke dni valné hromady jsou 258.671 Kč. Hotovost, která je k dispozici jsou účelově získané peníze na energie apod. (dotace od města, ČSLH a Zlínského kraje) a nelze z nich uhradit např. odměny trenérům, ty prostě musí počkat.

Se započítáním hotovosti a výnosů na příští období jsme na aktuálním stavu mínus 93.785 Kč.

Klub za loňsku sezonu v podstatě hlavně ušetřil prodejem ligy staršího dorostu, která stojí ročně 200-250 tis Kč!

 

Trenéři

Vážíme si trenérů, kteří se mladým hokejovým klukům i holkám věnují. Mnozí to dělají opravdu dost dobře a obětavě. Rozpočet na odměny jsme jim o malé procento navýšili, ale možnosti jsou omezené. Zapojili jsme všechny páky, abychom získali podporu hokejového svazu v projektu „profesionální trenér do malých klubů“. V případě získání této podpory by se celému klubu dýchalo volněji…

 

Žáci

Vedení hokejového klubu chce i nadále transparentně spolupracovat s největším podporovatelem – městem Uherské Hradiště. K tomu je potřeba, abychom pro naši mládež zachovali všechny žákovské soutěže. Na valné hromadě se několikrát upřesňoval počet našich starších žáků a bylo doloženo, že máme 8 hráčů v poli a 1 brankáře. Nevíme proč má bývalý předseda potřebu účelově snižovat počet na „zhruba sedm“. K těmto klukům můžeme do tréninků i zápasů pravidelně dosazovat 2-4 mladší žáky a pro zápasy se dá počítat s dlouhodobou spoluprací se Zlínem, který je nám ochoten bez problému půjčit celou „pětku“. Není nejmenší důvod starší žáky stěhovat jinam!

Od začátku otevřeně tvrdíme, že s kluby z Uherského Brodu, Uherského Ostrohu i Zlína chceme i nadále spolupracovat. Žákovské soutěže máme obsazeny v jednostupňové soutěži, která je zároveň i soutěží nejvyšší. V mladším dorostu hrajeme ligu. Nad námi je extraliga a pod námi kraj, od příští sezony bude možná jen extraliga a liga. Tzn., že naši kluci hrají maximum, které je klub našeho formátu schopen obsadit. Ambice na vyšší soutěže jsou naprosto nereálné jak hráčsky tak i finančně. Před rokem se prodala liga staršího dorostu. Důvodem byl nedostatek hráčů, kteří by ji byli schopni hrát a také finance. Tady by nepomohlo sloučení ani všech tří klubů (Brod, Ostroh, UH).

Jako velkou výhodu nabízíme pro žáky školní docházku ve sportovní škole, která je hned vedle zimního stadionu. Pro ranní i odpolední tréninky je to přímo luxusní vzdálenost.

 

Muži

Kategorii mužů považuje každý klub za svoji výkladní skříň. Naše mužstvo je mladé a perspektivní a své zralé roky má teprve před sebou. S podporou týmu samozřejmě i nadále počítáme. Pro jejich motivaci máme připravený malý systém vylepšení, ale budeme požadovat zvýšení atraktivnosti jejich hry tak, aby se stala lákavější a zajímavější pro mladé hokejové talenty.

 

Za výkonný výbor hokejového klubu

Miroslav Stavjaňa

Previous articleValná hromada hodnotila sezonu
Next articleSuchá příprava