Pozvánka na Valnou hromadu

Výkonný výbor HC Uh. Hradiště, z. s., se sídlem Na Rybníku 1057, Uherské Hradiště,
PSČ 686 01, IČ: 60370238, spisová značka: L 4791 vedená u Krajského soudu v Brně

svolává k zasedání 26. Valnou hromadu (dále jen VH)

Místo: Základní škola Sportovní 777, 686 01  Uherské Hradiště
Termín: čtvrtek 26.4.2018 v 17:00 hod.

Program VH

 1. Zahájení
 2. Volba přesedajícího valné hromady
 3. Volba mandátové komise
 4. Schválení programu VH
 5. Zpráva o činnosti – hospodářská oblast
 6. Zpráva o činnosti – sportovní oblast
 7. Výroční zpráva
 8. Schvalování výše a splatnosti členských příspěvků
 9. Schvalování rozpočtu
 10. Diskuze
 11. Schválení usnesení VH
 12. Závěr

Za výkonný výbor
Bc. Miroslav Stavjaňa, předseda

V Uherském Hradišti dne 12.4.2018

Previous articlePřípravka – změny začátku tréninků
Next articleJunioři do 18 let jedou domů s bramborovou medailí