Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu
úterý 17.5.2016 v 17:00 hod.
ZŠ Sportovní
Výkonný výbor HC Uh. Hradiště, z. s., se sídlem Na Rybníku 1057, Uherské Hradiště,
PSČ 686 01, IČ: 60370238, spisová značka: L 4791 vedená u Krajského soudu v Brně

svolává k zasedání 24. Valnou hromadu (dále jen VH)

Místo: Základní škola Sportovní 777, 686 01 Uherské Hradiště
Termín: úterý 17.5.2016 v 17:00 hod.

Program VH:
1. Zahájení
2. Volba přesedajícího valné hromady
3. Volba mandátové komise
4. Způsob hlasování valné hromady
5. Schválení programu VH
6. Zpráva o činnosti – hospodářská oblast
7. Zpráva o činnosti – sportovní oblast
8. Rozhodnutí o změně stanov
9. Volba členů výkonného výboru
10. Volba členů kontrolní komise
11. Schvalování výše a splatnosti členských příspěvků na sezonu 2016-2017
12. Schvalování rozpočtu na sezonu 2016-2017
13. Diskuze
14. Schválení usnesení VH
15. Závěr

Za výkonný výbor
Bc. Miroslav Stavjaňa, předseda klubu

V Uherském Hradišti dne 13.5.2016

Návrh úpravy stanov ke stažení zde

Previous articleZahájení letní přípravy
Next articleDorostenecké a juniorské ligové soutěže ve slováckém regionu