Členské příspěvky na sezonu 2014/2015

Valná hromada odsouhlasila pro sezónu 2014-2015 výši a termíny splatnosti členských příspěvků.

Platby je možné uhradit i na bankovní účet:
Nutné údaje při platbě přes bankovní účet
Bankovní účet č.: 5614100287/0100
Variabilní symbol: rodné číslo hráče
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení hráče

 

Poznámky

  • Brankáři platí 50%
  • Mladší sourozenec v klubu (každý druhý a další sourozenec) platí 50%
  • Žák navštěvující ZŠ Sportovní (MŽ, SŽ, MLD) platí o 1000 Kč méně
  • Splatnost  1. polovina do 30.9.2014
  • Splatnost  2. polovina do 30.11.2014

 

Rozpis plateb

 

Příspěvky pro sezonu 2014/2015 Částka na sez.
Přípravka, 2 tř. 2008 a mladší300 Kč/měs.
3. TŘÍDA (ROČNÍK 2006, 2007)3000 Kč
4. TŘÍDA (ROČNÍK 2005)5000 Kč
MLADŠÍ ŽÁCI roč. 2004, 20036000 Kč
STARŠÍ ŽÁCI roč. 2001, 20026000 Kč
MLADŠÍ DOROST 1999, 20006000 Kč
STARŠÍ DOROST 1997, 19984500 Kč
MUŽI roč. 1994 a starší100 Kč
trenéři100 Kč