Vedení

Výkonný výbor

Bc. Miroslav Stavjaňa – předseda (731 548 294)
Ing. Richard Šebestů – sekretář (727 879 958)
Bohuslav Weintritt – sportovní manager (773 991 057)

Kontrolní komise

Václav Pěrka
Mgr. Vladan Skřivánek
Ing. Aleš Hurdes